Skip to main content

Kas tuleb tuttav ette kui olete majapidamises silmitsi olukorraga kus ruumi lihtsalt napib. Olgu selleks siis panipaik tööriistadele, muruniidukile või küttepuudele. Või soovite rajada grilliõhtute pidamiseks õdusat nurgakest, kus mõnusalt lähedaste inimestega aega veeta?

hubane väliterass eramajal

Abihoonet planeerides mõtelge läbi:

Abihoone Sihtotstarve – millist eesmärki hakkab abihoone täitma. Kas eesmärgiks küttepuude, tööriistade, muude asjade paigutamine panipaika, või täidab abihoone hoopis meelelahutuslikku funktsiooni ja pakub silmailu. Kellele see on mõeldud? Kas kodus on lapsed, lemmikloomad, erivajadustega inimesed. Sellest lähtuvalt tuleks püstitada lähteülesanne.

Aiamaja asukoht – Siin tuleks mõelda kasutusmugavuse peale. Puukuur on mõistlik ehitada võimalikult maja lähedale, et puude vedamine oleks mugavam. Samas tuleks väliköök või grillimise nurk aga planeerida hoovi tuulevaiksemasse nurka. Olulisel kohal on päikese liikumine ja ümbritsev loodus. Seejuures peaks jälgima, et ehitise ümber on piisavalt ruumi ilupõõsaste, lillepeenarde ja ka suuremate puude jaoks. Taimed loovad varjualuse ümber privaatsust ja muudavad selle õdusaks paigaks. Väliköögi ümber sobib istutada lisaks ilutaimedele ka maitsetaimi, et oleks vajadusel peenralt värskeid ürte võtta.

Abihoone Kommunikatsioonisüsteemid (veevarustus, kanalisatsioonisüsteem, elekterisüsteem, küttesüsteem, side- ja valvesüsteemid)

Kõrvalhoone välimus ja materjalid – Materjali valikul tasub lähtuda elumaja stiilist ja välimusest. Kui elumaja on puidust, siis abihoone peaks olema puidust. Elumaja on hoovi kõige tähtsam osa, seega peaks abihoone ja haljasalad maja ilu esile tooma ning täiendama. Abihoone ei pea tingimata olema maja koopia, kuid mõni element võiks kattuda. Näiteks sama katuse profiil või värvivalik. Midagi, mis toetab maja stiili ja loob ühtse terviku.

Aiamaja kommunikatsioonisüsteemid (veevarustus, kanalisatsioonisüsteem, elektrisüsteem, küttesüsteem, side- ja valvesüsteemid)
Tasub läbi mõelda ka erinevate kommunikatsioonisüsteemide kasutus. Reeglina on igas hoovimajas elektritoide valgustuse või muu eesmärgi tarbeks.
Kui plaanite väliköögi ümber istutada lille- või ürdipeenraid, tasub ka mõelda veevarustuse peale, et oleks vajadusel võtta kastmisvett. Teisalt on õues söögitegemise juures veevarustus väga mugav nõude ja tarvikute pesemiseks.

Kui soovite grilliõhtutel muusikat kuulata, kaaluge integreeritud helisüsteemi paigaldamist, mis jällegi tõstab kasutusmugavust ning hästi paigaldatud helisüsteem pakub head elamust naabreid häirimata.

Kas abihoone ehitamiseks on vaja ehitusluba?

Kui on plaan ehitama hakata, tuleb esmalt küsida kohalikust omavalitsusest ehitatavale hoonele ehitusõigust. Kohalike omavalitsuste ehitusmäärused on erinevad. Väga palju sõltub sellest, kas tegemist on tihe- või hajaasustusel paikneva krundiga. Vastavalt omavalitsuse väljastatud projekteerimistingimustele tuleb koostada tulevase ehitise projekt. Kui on tegemist väikeehitisega (st ehitusaluse pinnaga 20 kuni 60 m2 ja kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ja projekteerimistingimustes erinõudeid pole loetletud, siis mõõtkavas ehitusprojekti võib omanik koostada ise, esitada omavalitsusele taotluse kirjaliku nõusoleku väljastamiseks ning tasuda menetluse riigilõiv.

Alla 20 m2 suuruse ajutise väikeehitise rajamisel ei ole nõutav kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Ajutine väikeehitis tähendab seda, et tema kasutusaeg ei ületa viit aastat.

Samuti tasub teada hoonete omavahelisi minimaalseid kauguseid peahoonest või naaber-krundist. Igat projekt on eraldi, kuid näiteks tiheasustusega aladel on ehituskeeluala igal krundil 5,0 meetrit krundi välispiirist sissepoole. Samuti peab olema vahekaugus naabermajast vähemalt 8 meetrit.

Millised on garantiitingimused?

Koduhaljastus OÜ tagab tehtud töödele 2 aastat garantiid, mille tähtaeg algab tööde üleandmisest kliendile. Kui peaks esinema puudused, siis garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada.

Näide: Ütleme, et Klient tellis aiamaja, kuid uks kiilub kinni ning on raske seda avada ja sulgeda. Siis 10 (kümne) päeva jooksul puuduse avastamise hetkest teavitab Klient Koduhaljastus meeskonda ja viga parandatakse 3 tööpäeva jooksul. Garantiiaeg aga pikeneb 3 päeva võrra.

Garantii alla kuuluvad Koduhaljastus OÜ poolt müüdud materjalid ning paigaldamisel tekkinud vead.
Garantii alla ei kuulu Kliendi poolt ostetud materjalid, hooletusest või mittesihtotstarbelisest kasutusest tekkinud kahjustused. Puudulikust hooldamisest või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjustused.

Garantii ei välista ega ei piira Kliendi õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kui palju maksab?

Ühest hinda ei ole võimalik kindlaks määrata. Ehitise hind sõltub disainist ja materjali valikust kuni pisemate detailideni, mis annavad aiarajatisele eripära. Materjal on hinnakujundamisel peamine komponent. Materjali valik töö hinda oluliselt ei muuda, küll aga muudab disain ja erilahendused.

Mõned indikatiivsed tööhinnad saab välja tuua:

Lähteülesanne kogus ühik Hind ilma KM. Hind koos KM
Postvundamendi rajamine koos materjalidega 1,00 post 32,00 38,40
Karkassi ehitus ilma materjalita 1,00 m2 11,00 13,20
laudise paigaldus ilma materjalita 1,00 m2 11,00 13,20
Spetsialisti töötund objektil koos kõikide tööriistadega 1,00 h 20,00 24,00

*Teenuste hinnad on indikatiivsed ega asenda pakkumist.
*Hindadele lisandub käibemaks 20%
*Koduhaljastus OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja ette teatamata

Toome välja mõned hinnad ja näited lihtsamate ehitiste puhul

Aiamaja hind sõltub rajatise mõõtudest, disainist, materjali valikust, kommunikatsioonisüsteemidest ning paljust muust, mis kujundavad väikeehitise hinda.

Toome välja mõned hinnad ja näited lihtsama ehitise puhul.

Postvundament – on puidust abihoonete puhul laialt kasutatud vundamendi tüüp ning kvaliteetselt ehitatud postvundament tagab hoone kvaliteedi aastakümneteks. Postvundament moodustab ehitise alla korrapärase struktuuri kus postide vahekauguseks on 2,5 meetrit igas suunas.

Näiteks: Puukuuri põranda mõõtmed on 2,5x5m. Sellise suurusega aiamaja alla tuleb rajada 6 postvundamendi posti.

Vundamendi hind: Ühe posti hind on alates 32eurot + käibemaks. Kokku vundamendi hind 6×32=192 eurot+käibemaks.

Väikeehitise hind – Karkassi ehitust arvestatakse m2 alusel töö ja materjal eraldi. Materjali hind sõltub hoone stiilist, materjali töötlusest, disainelementidest jne. Ehitustööde hind puidust kõrvalhoone puhul jääb üldiselt muutumatuks, kui just pole tegmist erilise disainlahendusega.

Aiamaja hind: Karkassi ehitus ilma materjalita algab 11eur/m2 + käibemaks. Laudise paigalduse hind ilma matrjalita on alates 11 eur/m2 + käibemaks.

Näiteks: Eelnevalt toodud vundamendi mõõtudele ehitame hästi lihtsa puukuuri. Põrand mõõtudega 2,5x5m, lamekatus mõõtudega 3,5x6m  ning seinad kõrgusega 2m.

Austame põrandast 2,5×5=12,5m2, lamekatuse mõõt 3,5×6=21m2, siis otsasein 2,5×2=5m2, sama mõõduga on vastatssein, siis küljesein 5×2=10m2. Arvutame kokku 12,5+21+5+5+10+10=63,5m2  Korrutame saadud tulemuse karkassi ehituse hinnaga. 72*11=698,5eurot + käibemaks. Sama summa lisandub laudise/katuse paigaldamise eest.

Puukuuri maksumus kokku: Vundament koos materjalidega 192 eurot+käibemaks Karkassi ehitus koos laudise ja katusematerjali paigaldusega (ei sisalda materjale) 1397 eurot +käibemaks.

* Teenuste hinnad ei asenda pakkumist.
* Hindadele lisandub käibemaks 20%
* Koduhaljastus OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja ette teatamata

Hakkame pihta!

Võtke julgelt ühendust ja kohtuge meie spetsialistiga. Koostame Teile hinnapakkumise.

Võta ühendust