Skip to main content

Kivisillutis täidab eelkõige praktilist funktsiooni vältimaks pori ja lompide teket ning on hooldevaba, kui välja arvata lehtede ja lume koristus. Tähtsal kohal on ka dekoratiivsus ning puhtad, selged kontuurid väljendamaks hoovi isikupära.

Tänavakivi paigaldus Tartus eramajal

Looklev kõnnitee, esinduslik parkla või pandus eritasandite ühendamiseks on vaid mõned näited. Erinevaid võimalusi saab kombineerida lõputult. Tänavakivi toodete lai valik võimaldab kive eri kujude ja värvidega kombineerida ning luua isegi eksklusiivseid mustreid.

Ääristus on kivisillutise lahutamatu osa. Reeglina kasutatakse servade tugevadmiseks betoonäärekivi, kaetud betoonäärist või spetsiaalseid pave-edge ääristusi (kasutatakse vabakujulise ääristuse puhul) vältimaks servade vajumist.

Meie poolt pakutavad teenused:

  • Kivisillutise aluskihtide kaeve- ja täitetööd
  • Tänavakivi paigaldamine killustikalusele
  • Äärekivi paigaldamine killustikalusele
  • Treppide ja panduste rajamine
  • Sadevee kaevude ehitus
  • Looduskivisillutise rajamine
  • Kombineeritud kividega mustrite ladumine
  • Valgussüsteemide ehitus

Kuidas paigaldada tänavakivi?

Lühidalt tänavakivi paigalduse ABC

Projekti koostamine – Praktilised küsimused läbi mõelda. Mitu autot hakkab parkima, millise kujuga kivisillutis peaks olema, ümberpööramisvõimalus hoovis, valgustus, prügikonteineri asukoht, kuhu juhtida sadevesi ja muud. Tuleks lähtuda kasutusmugavusest ja hoovi üldisest planeeringust.

Detailne joonis – ei pea tellima suuremahulist tööjoonist, võib ise teha. Joonise mõte on fikseerida projekti sisu taasesitavas vormis, et oleks tööde algusest lõpuni üheselt arusaadav eesmärk. Joonisel on märgitud täpne kuju, -mõõdud, -kõrgusmärgid, tingmärgid ja seletuskiri.

Märkimine – Plats märgitakse maha joonise järgi 1m laiemalt, et kaevetööde käigus märgid kaduma ei läheks. Kaeviku kontrollimiseks mõõdetakse märgist 1m tagasi.

Kaeve ja täitetööd – Oluline on eemaldada orgaaniline mullakiht, mis on külmakerkeohtlik. Kui tegemist on paese, liivase või kruusase pinnasega, siis piisab kaeviku sügavusest 0,3m. Killustiku kihi optimaalne paksus on 0,15-0,2m tihendatult, optimaalne killustiku kihi tugevus kõnniteedel on 140 MPa ning sõiduteedel 170 MPa. Kui kaevik on sügavam kui 0,3m, siis tuleb see eelnevalt täita mineraalse täitepinnasega ning seejärel paigaldada killustiku kiht. Mineraalne täitepinnas on dreeniv ning reeglina jõuab sadevesi sellest läbi imbuda enne kui külmumine toimub.

Kiviparketi paigaldus sängituskihile – Aluspinna viimane lihv antakse sängituskihiga, mille kihi paksus on 40-50mm ning mille paigaldustolerants ei ületa +_ 5mm. Selline tulemus saavutatakse juhtlatte e. majakaid kasutades. Sängituskihina kasutatakse ehitus- või kiviliiva, mis tihendatakse enne lõplikku silumist.
Seejärel laotakse kivi sängituskihi peale soovitud mustrisse. Pärast kivi ladumist liivatatakse kogu plats, et täita kividevahelised vuugid ning tihendatakse kerge plaattihendaja mis ühtlustab ebatasasused ning tihendab vuukides oleva liiva.

Viimases faasis teostatakse kiviparketi üldine koristus ning täiendav liivatamine.

Tänavakivi paigaluse hind?

TOOTED/MATERJALID  ÜHIK    HIND/eur   
Tänavakivi 60 mm, hall,  m² 6,75
Tänavakivi 60 mm, värviline,  m² 8,6
Tänavakivi 80 mm, hall,  m² 8,9
Tänavakivi 80 mm, värviline,  m² 10,95
Sõidutee äärekivi 800 x 300 x 150  tk 3,9
Kõnnitee äärekivi 1000 x 200 x 80  tk 1,9
Paekivikillustik 4-16 mm t 11,15
Paekivikillustik 16-32 mm, t 10,25
Kiviliiv 1-4mm t 3,4
Ehitusliiv t 7
Täiteliiv t 5
TEENUSED
Tänavakivi paigaldamine ilma aluse ehituseta (ei sisalda kivi) 13
Tänavakivi paigaldus  koos aluse ehitusega (ei sisalda kivi) 24
Kõnnitee äärekivi 1000x200x80 paigaldus koos aluse ja materjaliga jm 11
Sõidutee äärekivi 800 x 300 x 150 paigaldus aluse ja materjaliga jm 16

*Toodetele lisandub transpordi maksumus objektile
*Teenuste hinnad ei asenda pakkumist.
*Tänavakivi ja äärekivi toodetele lisandub kaubaaluse maksumus 6.80 EUR/tk*
*Hindadele lisandub käibemaks 20%
*Koduhaljastus OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja ette teatamata

Hakkame pihta!

Võtke julgelt ühendust ja kohtuge meie spetsialistiga. Koostame Teile hinnapakkumise.

Võta ühendust