Skip to main content

Pakume kaeveteenust nii hoonesüvendite kaevamise, killustikaluste ehituse, täite- ja tihendustööde kui ka lihtsamate pinnasekoorimise töödele. Teostame erinevaid pinnasetöid rataskopa, roomikekskavaatori ning erinevate minilaaduritega. Transpordime kildu, mulda, liiva, graniiti või muud täitepinnast. Meie poolt teostatud kaeve- ja täitetöödele pakume pinnasetiheduse mõõdistust, geodeetilisi mõõtmiseid ning väljastame mõõdistusaktid.

Kaeve-ja täitetööd

Teostame kaevetöid roomikekskavaatoriga CAT 308 C CR

Tehnilised andmed:

1 Transportimise kõrgus 2610 mm
2 Transportimise pikkus 5830 mm
3 Kere pöörlemise raadius 1290 mm
4 Pikkus keskelt rullikuteni 2280 mm
5 Roomiku pikkus 2910 mm
6 Roomiku kliirens 384 mm
7 Rööpmelaius 1870 mm
8 Transportimise laius 450 mm  lint 2320 mm
9 Kaal 9T

Pakume järgmiseid teenuseid:

  • Teede ja platside ehitus
  • Pinnase utiliseerimine
  • Kändude juurimine ja utiliseerimine
  • Materjali transport
  • Kaevetööd
  • Tagasitäite- ja tihendustööd
  • Liiv- ja killustikaluste ehitus
  • Pinnase tugevusmõõdistused
  • Haljasalade planeerimistööd
  • Istutusalade rajamine ning taimede kasvukeskkonna ettevalmistamine.

Aluskihi tööde teostamise järjekord:

Milleks aluskihid?

Aluskihid on pinnasetööde väga oluline osa, et rajada vastupidav ehitis või sillutis.
Eesti pinnakatte pinnastest on enamlevinud moreen ehk kõikvõimalike suurustega purdosakestest pinnas, mis on üldiselt hea ehitusalus, kuid ebaühtlase koostise tõttu piirkonniti erinevate omadustega. Moreenis esinevad külmakerked, mis avalduvad pinnasesse jäänud vee jäätumisel mahu suurenemisega. Sellest tulenevalt on oht vajumistele ja ebatasasuste tekkele. Orgaaniline moreenikiht tuleb eemaldada ning rajada seejärel tugev ja dreeniv aluspind.

Killustik- või kruusaluse ehitamise kvaliteedi nõuded?

Oluline on eemaldada orgaaniline mullakiht, mis on külmakerkeohtlik. Kui kaevik on orgaanilise kihi tõttu soovitust sügavamale kaevatud, siis tuleb see täita mineraalse täitepinnasega ning seejärel paigaldada killustiku kiht, mille optimaalne paksus on 0,15-0,2m tihendatult. Mineraalne täitepinnas on dreeniv ning reeglina jõuab sadevesi sellest läbi imbuda enne kui külmumine toimub. Nõutud aluskihi tugevus sillutatud kõnniteedel on 140 Mpa, sõiduteedel 170 Mpa, dreenival liivakihil 65 Mpa, (Megapaskal näitab tihendatud pinna survetugevust). Parima tulemuse tagab õige materjali valik ning kvaliteetne aluse ehitamine ja tihendamine.

Pinnasetöödega kaasnevad mõõdistustööd. Milleks neid vaja on?

Kaevetöödega käivad käsikäes pinnasemõõdistus- ja geodeetilised tööd.
Geodeetilised tööd teostatakse ehitusprojekti koostades või -projekti alusel (krundi piiride-, maja/abihoone asukoha-, olemasolevate ja projekteeritud kõrgusmärkide seadmine, tehnovõrkude märkimine), millest lähtub ehitaja kogu objekti vältel.

Pinnase mõõdistustööd teostatakse kõikidele kaetud pinnasekihtidele (kihid, mis jäävad järgmiste kihtide alla), et välistada pinnasetiheduse erinevusi, mis avalduvad hiljem vajumise näol.

Kui palju maksab?

Kogumaksumus sõltub kaevemahtudest ja kasutatud materjalidest. Toome välja mõned teenuste ja materjalide hinnad.

Kaeve- ja täitetööde hinnakiri 2024  ÜHIK    HIND /eur   
Pinnase kaevetööd 6
Pinnase utiliseerimine 9
Tagasitäite tööd täitepinnasega koos tihendamisega 19
Tagasitäite tööd täiteliivaga koos tihendamisega 21
Killustikaluste ehitamine koos tihendamisega 45
Roomikekskavaatori CAT 308C CR töötund h 45
Paekivikillustik 4-16 mm t 16
Paekivikillustik 16-32 mm, t 16
Kiviliiv 1-4mm t 6,5
Ehitusliiv t 8
Täiteliiv t 6
Sõelutud muld T 10
Freesasfalt (Eesti frees) t 12

Toodetele lisandub transpordi maksumus objektile.
*Hindadele lisandub käibemaks 22%
*Teenuste hinnad ei asenda pakkumist.

Hakkame pihta!

Võtke julgelt ühendust ja kohtuge meie spetsialistiga. Koostame Teile hinnapakkumise.

Võta ühendust